• slider
  • slider

CÔNG NGHỆ NANO - CÔNG NGHỆ MỚI

Là thương hiệu hàng đầu Thế giới luôn đi tiên phong và dẫn đầu trong nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ Nano - Công nghệ mới "Xử lý, Phục hồi, Chăm sóc, Bảo vệ và Chống ăn mòn" Lĩnh vực Di tích.  
 

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
CỦA VẬT LIỆU DI TÍCH

Dưới sự tác động của nhiều yếu tố: Thời tiết, Vi sinh vật hay do tác động của con người... Gây tác động gia tăng đến Vật liệu Di tích, làm giảm tuổi thọ của Vật liệu Di tích. Do vậy, việc "Bảo quản" Vật liệu Di tích là việc vô cùng cấp bách để "Bảo tồn" yếu tố gốc và gia tăng sự bền vững cho Di tích.

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU GỖ DI TÍCH

Gỗ là Vật liệu rất có giá trị trong Di tích. Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" Vật liệu Gỗ chống lại tia UV, bạc màu, cho phép không khí và hơi nước đi qua, biến Gỗ mới thành Gỗ cổ, trả lại "Nhựa" cho Gỗ, phục hồi màu sắc ban đầu cho Gỗ...

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU GẠCH VỮA NGÓI DI TÍCH

Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" Vật liệu Gạch, Ngói, Vữa di tích chống tia UV, bạc màu, bám bẩn, nấm mốc, không tạo màng cho phép Vật liệu "Thở được", gia cường bề mặt Vật liệu, phục hồi màu sắc tự nhiên, chống thấm nước...

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU ĐÁ DI TÍCH

Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" Vật liệu Đá di tích chống tia UV, bạc màu, bám bẩn, nấm mốc, không tạo màng cho phép Vật liệu "Thở được", gia cường bề mặt Vật liệu, phục hồi màu sắc tự nhiên, chống thấm nước...

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU KIM LOẠI DI TÍCH

Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" Vật liệu Kim loại thẩm thấu sâu vào bên trong Vật liệu, hạn chế tác động tiêu cực như ẩm ướt, mưa acid, gây gỉ và ăn mòn bề mặt, không tạo màng cho phép Vật liệu "Thở được", phục hồi màu sắc tự nhiên...

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU SƠN DI TÍCH

Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" mang lại hiệu quả sau: Loại bỏ bám bụi bẩn, thẩm thấu sâu vào bên trong Vật liệu hạn chế tác động tiêu cực như ẩm ướt, bụi bẩn, nấm mốc, không tạo màng cho phép Vật liệu "Thở được", phục hồi màu sắc tự nhiên...

CÁC LĨNH VỰC KHÁC
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Công nghệ Nano - Công nghệ Mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Phạm Group được Ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực và đã thành công với rất nhiều dự án "Xử lý, Phục hồi, Chăm sóc, Bảo vệ và Trang trí" toàn diện Vật liệu trên Thế giới và Việt Nam.

TRUYỀN THÔNG
TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Giải pháp công nghệ Nano - Công nghệ Mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Pham Group đã được truyền thông uy tín trong nước và Quốc tế thông tin, đánh giá, công nhận trong nhiều năm qua.

CHỨNG NHẬN
TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Giải pháp Công nghệ Nano - Công nghệ mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Phạm Group đã được chứng minh, đánh giá, kiểm định, chứng nhận… bởi các tổ chức uy tín hàng đầu trên Thế giới và Việt Nam.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp công nghệ Nano - Công nghệ mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Pham Group đã được các đối tác Trong nước, Quốc tế luôn tin tưởng, tín nhiệm và đồng hành trong suốt thời gian qua.

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Nano Pham Group được sáng lập năm 2008 với tôn chỉ “Kết nối - Chia sẻ - Lan tỏa” tinh hoa nhân loại, trí tuệ Việt và giá trị lớn nhất của Nano Pham Group là tập hợp những “Con người” có đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, tận tâm, tận tụy, chuyên nghiệp... trong công việc cũng như cuộc sống.

Dự án truyền thông

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Nano Pham Group được sáng lập năm 2008 với tôn chỉ “Kết nối - Chia sẻ - Lan tỏa” tinh hoa nhân loại, trí tuệ Việt và giá trị lớn nhất của Nano Pham Group là tập hợp những “Con người” có đạo đức, trí tuệ, tâm huyết, tận tâm, tận tụy, chuyên nghiệp... trong công việc cũng như cuộc sống.

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp công nghệ Nano - Công nghệ mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Pham Group đã được các đối tác Trong nước, Quốc tế luôn tin tưởng, tín nhiệm và đồng hành trong suốt thời gian qua.

CHỨNG NHẬN
TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Giải pháp Công nghệ Nano - Công nghệ mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Phạm Group đã được chứng minh, đánh giá, kiểm định, chứng nhận… bởi các tổ chức uy tín hàng đầu trên Thế giới và Việt Nam.

TRUYỀN THÔNG
TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ

Giải pháp công nghệ Nano - Công nghệ Mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Pham Group đã được truyền thông uy tín trong nước và Quốc tế thông tin, đánh giá, công nhận trong nhiều năm qua.

CÁC LĨNH VỰC KHÁC
CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU KHÁC

Công nghệ Nano - Công nghệ Mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Phạm Group được Ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực và đã thành công với rất nhiều dự án "Xử lý, Phục hồi, Chăm sóc, Bảo vệ và Trang trí" toàn diện Vật liệu trên Thế giới và Việt Nam.

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
TRONG LĨNH VỰC DI TÍCH
ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

Công nghệ Nano - Công nghệ Mới của Guard Industrie (Pháp) và Nano Pham Group đã thành công với hàng loạt các dự án "Bảo quản" Vật liệu trong lĩnh vực bảo tồn di tích trên Thế giới và Việt Nam. 

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU SƠN DI TÍCH

Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" mang lại hiệu quả sau: Loại bỏ bám bụi bẩn, thẩm thấu sâu vào bên trong Vật liệu hạn chế tác động tiêu cực như ẩm ướt, bụi bẩn, nấm mốc, không tạo màng cho phép Vật liệu "Thở được", phục hồi màu sắc tự nhiên...

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU KIM LOẠI DI TÍCH

Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" Vật liệu Kim loại thẩm thấu sâu vào bên trong Vật liệu, hạn chế tác động tiêu cực như ẩm ướt, mưa acid, gây gỉ và ăn mòn bề mặt, không tạo màng cho phép Vật liệu "Thở được", phục hồi màu sắc tự nhiên...

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU ĐÁ DI TÍCH

Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" Vật liệu Đá di tích chống tia UV, bạc màu, bám bẩn, nấm mốc, không tạo màng cho phép Vật liệu "Thở được", gia cường bề mặt Vật liệu, phục hồi màu sắc tự nhiên, chống thấm nước...

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU GẠCH VỮA NGÓI DI TÍCH

Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" Vật liệu Gạch, Ngói, Vữa di tích chống tia UV, bạc màu, bám bẩn, nấm mốc, không tạo màng cho phép Vật liệu "Thở được", gia cường bề mặt Vật liệu, phục hồi màu sắc tự nhiên, chống thấm nước...

GIẢI PHÁP "BẢO QUẢN"
VẬT LIỆU GỖ DI TÍCH

Gỗ là Vật liệu rất có giá trị trong Di tích. Công nghệ Nano của Guard Industrie "Bảo quản" Vật liệu Gỗ chống lại tia UV, bạc màu, cho phép không khí và hơi nước đi qua, biến Gỗ mới thành Gỗ cổ, trả lại "Nhựa" cho Gỗ, phục hồi màu sắc ban đầu cho Gỗ...

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP
CỦA VẬT LIỆU DI TÍCH

Dưới sự tác động của nhiều yếu tố: Thời tiết, Vi sinh vật hay do tác động của con người... Gây tác động gia tăng đến Vật liệu Di tích, làm giảm tuổi thọ của Vật liệu Di tích. Do vậy, việc "Bảo quản" Vật liệu Di tích là việc vô cùng cấp bách để "Bảo tồn" yếu tố gốc và gia tăng sự bền vững cho Di tích.

CÔNG NGHỆ NANO - CÔNG NGHỆ MỚI

Là thương hiệu hàng đầu Thế giới luôn đi tiên phong và dẫn đầu trong nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ Nano - Công nghệ mới "Xử lý, Phục hồi, Chăm sóc, Bảo vệ và Chống ăn mòn" Lĩnh vực Di tích.  
 

Tin tức - Sự kiện